Stort ja til fleksibel efterløn

Fire ud af fem danskere så gerne, at man kunne fravælge efterlønnen i en periode uden at miste retten til efterløn. Dansk Erhverv vurderer, at det kunne skaffe 10.000 fuldtidsstillinger.

Et stort flertal af danskerne er meget positiv overfor en mere fleksibel efterlønsordning. Fire ud af fem ser gerne, at modtagere af efterløn skal kunne fravælge efterlønnen i perioder uden dermed at miste retten til efterløn, når de forlader jobbet igen.

Erhvervsorganisationen Dansk Erhverv vurderer, at fleksibel efterløn vil kunne tilføre 10.000 ekstra årsværk til et arbejdsmarked, som har hårdt brug for arbejdskraft.

»En meget stor del af de 144.000 personer på efterløn kunne arbejde helt eller delvis og dermed medvirke til at sikre den arbejdskraft, som virksomhederne mangler. Derfor bør fleksibel efterløn indgå i regeringen bebudede jobpakke,« siger Poul-Erik Pedersen, der er formand for Dansk Erhverv.

Efterlønsmodtagere har allerede i dag mulighed for at arbejde, men kun i meget begrænset omfang. Desuden indebærer modregning for mange, at det ikke kan betale sig at sige ja til et job.

83 pct.: God idé

..

Læs også