DSB slås for billigere arbejdsskadeforsikring

DSB er så forbitret over prisen på medarbejdernes arbejdsskadeforsikring, at det har valgt at stævne Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), der er en lovpligtig forsikring mod erhvervssygdomme.

Forsikringen koster DSB 1762 kroner om året per medarbejder, og det er alt for meget, mener DSB, der vil placeres i en billigere kategori sammen med andre transportselskaber.

I dag betaler DSB det samme i forsikring som folk, der arbejder med eksempelvis gods og oplagring, og deres forsikringspræmie er dyrere, fordi risikoen for erhvervsskader er større...

BRANCHENYT
Læs også