Forlig på emballageområdet

Natten til tirsdag blev der indgået forlig på den store emballageoverenskomst mellem Dansk Industri (DI) på den ene side og 3F og HK/Privat på den anden.

Forliget tager sit udgangspunkt i resultatet mellem CO-Industri og DI men nogle undtagelser - tillidsrepræsentanter får ikke flere penge, og de fem feriefridage bevares, så de ikke bliver en del af Fritvalgs Lønkontoen, der alene kommer til at består af én procent i løbet af den treårige overenskomstperiode, oplyser næstformand i HK/Privat, Bjarne Nielsen.

Der er blandt andet aftalt forlænget opsigelsesvarsel for tillidsrepræsentanter, der afskediges med tvingende grunde. Og forhandlingsresultatet indeholder en bestemmelse om, at man ikke kan pålægge medarbejdere på natarbejde at arbejde over mod deres vilje. Og betalingen for skifteholdstillæg blev forbedret med 19 procent over den treårige periode...

BRANCHENYT
Læs også