Storkonflikt afblæst

HTS og 3F har indgået forlig på transportområdet. Chauffører og lagerarbejdere får hævet timelønnen med mere end 18 kr. over de næste tre år.

Efter sammenlagt mere end 175 timers forhandlinger i Forligsinstitutionen nåede HTS og 3F søndag formiddag omsider til enighed og fik skabt et gennembrud på det hårdt plagede normallønsområde, hvor lønmodtagerne ikke har krav på decentrale lønforhandlinger.

Risikoen meget lille ..

BRANCHENYT
Læs også