Beskæftigelsen overrasker positivt

Mens antallet af fuldtidsbeskæftigede i det offentlige ikke ændrer sig, eksploderer beskæftigelsen i den private sektor, viser tal fra ATP.

Beskæftigelsen er steget overraskende meget. I første kvartal i år er beskæftigelsen vokset med 26.100 fuldtidsansatte. Og hele stigningen skyldes udelukkende flere ansatte i den private sektor - og lidt til. For antallet af ansatte i den offentlige sektor faldt i første kvartal med 400 personer, viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik, der er baseret på ATP-indbetalingerne.

Den store stigning i beskæftigelsen kommer bag på økonomerne. Man vidste nemlig på forhånd, at ledigheden i samme periode kun var faldet med 4.500 personer.

»De nye beskæftigelsestal viser, at arbejdsmarkedet er i stand til på helt historisk vis at absorbere det kapacitetspres, som den danske økonomi for tiden er underlagt,« siger seniorøkonom Jakob Legård Jakobsen, Nykredit.

Største fremgang
»Der er tale om den største fremgang i beskæftigelsen siden 1999,« siger cheføkonom Jes Asmussen, Handelsbanken og fortsætter:

»Den overraskende positive udvikling på arbejdsmarkedet er et signal om en meget høj grad af tilpasningsevne og fleksibilitet.«

Chefanalytiker Steen Bocian, Danske Bank, er enig.

»Beskæftigelsesstigningens tal tyder på en ganske kraftig udvidelse af arbejdsstyrken, hvilket i givet fald må skulle tilskrives øget import af arbejdskraft.«

Også i det foregående fjerde kvartal i 2006 steg beskæftigelsen overraskende meget, nemlig med 25.600 fuldtidsbeskæftigede. Også denne stigning skyldes udelukkende stigende beskæftigelse i den private sektor. Dermed har den private sektor det seneste halve år kunnet øge beskæftigelsen med flere end 50.000 personer.


Lydmuren brudt
Siden begyndelsen af 2005 er den private beskæftigelse herhjemme steget med i alt 122.700 fuldtidsbeskæftigede. I samme periode har beskæftigelsen inden for det offentlige, omregnet til ATP-fuldtidsbeskæftigede, været svagt faldende, viser opgørelsen. I en analyse over de nye beskæftigelsestal konstaterer AErådet (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd), at »Beskæftigelsen bryder lydmuren i første kvartal«.

Ingen problemer
»På trods af utallige dommedagsprofetier understreger tallene, at arbejdsmarkedet ikke har haft problemer med at levere ressourcer til dansk produktion, hvad enten det er større arbejdsstyrke, lavere ledighed, flere arbejdstimer eller større import af arbejdskraft. Det er ikke arbejdsmarkedet, der lægger begrænsninger på væksten i 2007,« siger Frederik I. Pedersen, økonom fra AErådet.

Det synspunkt deles dog ikke af de fleste andre økonomer, senest de økonomiske vismænd, som i deres vismandsrapport advarede om, manglen på arbejdskraft lagde loft over, hvor meget økonomien kunne vokse. Vismændene anbefalede samtidig øjeblikkelige tiltag, der kunne øge arbejdsstyrken for at mindske risikoen for, at mangel på arbejdskraft førte til en overophedning og efterfølgende nedsmeltning af dansk økonomi.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen fra det liberale CEPOS-institut er enig med vismændene:

»Beskæftigelsestallene viser en glædelig og overraskende stor stigning i beskæftigelsen i første kvartal. Men fremgangen i beskæftigelsestallet må ikke være en sovepude for politikerne, da der er stor mangel på arbejdskraft i de private virksomheder. Politikerne bør gennemføre reformer, der udvider arbejdsudbuddet og dermed også vækstpotentialet i dansk økonom,« siger han...

BRANCHENYT
Læs også