Bred mystik om ”det grå guld”

Mens arbejdsgiverne tilsyneladende fortsat har brug for tusinder af ældre, vokser andelen af ældre over 50 år, der er jobsøgende i mere end et år.

Arbejdsgiverne har en stor del af skylden for, at mange ældre vælger efterløn fremfor at forsætte i deres arbejdsliv efter de 60.

Det mener Ældre Sagen.

Landsforeningen går dermed til modangreb mod arbejdsgiverorganisationen HTS, der i Morgenavisen Jyllands-Posten i går fastslog, at efterlønsordningens stigende popularitet har en stor del af skylden for, at det økonomiske opsving er ved at være forbi.

Hvis blot en tredjedel af de godt 143.000 efterlønsmodtagere gik i arbejde på fuld tid, ville værditilvæksten i samfundsøkonomien, ifølge HTS, blive på ikke mindre end 26,5 mia. kr. Det svarer til, hvad danskerne tilsammen betaler i mellem- og topskat.

Men jobbene til de ældre er der bare ikke, konstaterer ældrepolitisk konsulent, Jens Højgaard, Ældre Sagen, der dermed øger mystikken om det udeblevne "grå guld" på arbejdsmarkedet.

»Mange ældre ledige vælger at gå på efterløn, frem for at forblive på jobmarkedet. For mange sker det efter at de forgæves har søgt job i årevis,« siger Jens Højgaard.

Nye tal fra Danmarks Statistik offentliggjort i går påviser, at mere end fire ud af 10 arbejdsløse over 50 år har søgt arbejde i mere end et år.

En fjerdedel af dem har søgt i mere end to år - uden held. Og problemet er tiltagende.

De ældres andel af dem, der har søgt arbejde i over et år, er således vokset de seneste fem år. I begyndelsen af 2002 var 34 pct. af de ledige, der havde søgt arbejde i over et år, over 50 år. I dag er det tilsvarende tal 44 pct. af de ledige.

»Et stigende antal ældre ville hellere end gerne forblive på arbejdsmarkedet, men bliver fravalgt af uransagelige årsager,« siger Jens Højgaard.

»Derfor er det delvis arbejdsgivernes egen skyld, hvis det økonomiske opsving kvæles af mangel på arbejdskraft. Tallene påviser jo, at der ligger en stor uudnyttet arbejdskraftreserve. Og det er ikke de økonomiske faktorer der er afgørende. Mange ældre nævner fleksibilitet og anerkendelse i jobbet som de vigtigste faktorer for at forblive i jobbet eller søge nyt,« siger Jens Højgaard.

Han oplyser, at Ældre Sagen sidst på året vil igangsætte en landsdækkende kampagne overfor arbejdsgiverne i forsøg på at få flere i job.

Afdelingschef i HTS, Lars Storr-Hansen, fastholder, at organisationens godt 5.000 arbejdsgivere sammenlagt står og mangler 12.000 ansatte.

»De får ikke nær det antal ansøgere, som de gerne ville. Det gælder også ansøgninger fra ældre. Derfor står vi uforstående overfor problemet,« siger Lars Storr-Hansen.

Læs også