DI: Ledigheden kan komme helt ned på 70.000

Den historisk lave ledighed er ikke lav nok, mener Dansk Industri. Med opstramninger på dagpengeområdet kan ledigheden komme helt ned på 70.000 ledige.

Dansk Industri vurderer, at ledigheden kan komme helt ned på 70.000 fuldtidsledige, hvis dagpengeperioden blev forkortet, og der blev indført opstramninger i forhold til supplerende dagpenge.

Men også uden egentlige lovændringer kan ledigheden trods den historiske ledighed i september på 86.000 ledige komme endnu længere ned, hvis a-kasser og jobcentre strammer op over for ledige, der ikke reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet, påpeger cheføkonom Klaus Rasmussen. Og sanktionen skal være træk i dagpenge eller kontanthjælp...

BRANCHENYT
Læs også