Flere udenlandske arbejdere på skadestuen

På et enkelt år er antallet af tilskadekomne udlændinge behandlet på landets skadestuer steget med 60 procent. Fagforbund kritiserer de danske arbejdsgivere.

Ifølge BAT-kartellet har udenlandske arbejdere flere steder i landet ringere vilkår end danske arbejdere. Foto: Colourbox. Foto: Colourbox

Skadestuerne behandler et stigende antal udlændinge, som kommer til skade på danske arbejdspladser. Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed blev 1303 personer uden fast bopæl i Danmark i 2006 behandlet på en af landets skadestuer. I 2005 var antallet 775, og dermed er det sket en stigning på 60 procent.

Omkring hver femte af de tilskadekomne udlændinge er ansat i bygge- og anlægsbranchen, og det får sekretariatsleder Gunde Odgaard i de danske byggefagforbunds paraplyorganisation, BAT-kartellet, til at kritisere arbejdsgiverne...

BRANCHENYT
Læs også