A-kasserne mister medlemmer

Det er nemt at få arbejde, og a-kassen er for dyr. Mange lønmodtagere er på vej helt ud af a-kassesystemet.

Siden årtusindskiftet er a-kassernes medlemstal faldet med 123.000. Det er nu på 2,2 millioner medlemmer.

Der er flere forklaringer på tilbagegangen. Arbejdsstyrken er skrumpet ind, pensionsalderen er sat ned fra 67 til 65 år og endelig, at flere og flere vælger at klare sig uden et økonomisk sikkerhedsnet...

Læs også