Forebyggelse på vej for 80 mio. kr.

Nedslidningen og sygefravær skal stoppes. Derfor er 80 mio. kr. sendt ud til en række projekter mellem arbejdsgivere og medarbejdere. Pengene kommer fra Forebyggelsesfonden, der bl.a. støtter projekter om forebyggelse i særligt nedslidningstruende brancher.

Flere offentlige ansatte lægger sig syge. Et tværkommunalt projekt har fået tildelt 22 mio. kr.  som bl.a. skal sikre, at nedslidte medarbejdere med dårligt helbred indenfor ældreområdet/ hjemmeplejen bliver i job. Arkivfoto: Gregers Tycho. TYCHO GREGERS

Daglige løft på op mod 14 ton er dagligdag for kuffertslæberne i de danske lufthavne. Og hvert år anmeldes der op mod 25 arbejdsskader hos kuffert-medarbejderne i lufthavnen i Kastrup.

Men nu er hjælpen måske på vej. I hvert fald har Forebyggelsesfonden valgt at støtte bl.a. et projekt mod nedslidning af lufthavnsmedarbejderne. 35 andre projekter har også fået økonomisk støtte fra den nye Forebyggelsesfond, som skal uddele penge til tiltag, der skal afholde syge fra at komme på offentlig forsørgelse eller at være fraværende fra arbejde på grund af sygemelding...

BRANCHENYT
Læs også