ITH: Årsresultat før skat -23 mio. kr.

ITH Industri Invest kom ud af 2006 med et underskud før skat på godt 23 mio. kr. mod et minus før skat på 11 mio. kr. i 2005.

- Selskabets resultater og aktiviteter har i 2006 været præget af salget af datterselskaberne Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen & Co. til LD Equity 2 for en samlet kontantpris på 744 mio. kr. på nettogældfribasis, svarende til 525 mio. kr. egenkapitalværdi. Heraf udgjorde ITHs andel 657 mio. kr. på nettogældfribasis, svarende til 467 mio. kr. egenkapitalværdi, skriver ITH i årsregnskabet.

ITH Industri Invest er et investeringsselskab, der køber, udvikler og sælger virksomheder. Efter de seneste frasalg er der kun begrænset aktivitet i selskabet, der venter et lille overskud før skat på mellem 3 og 5 mio. kr. i 2007, såfremt der ikke foretages nye opkøb...

BRANCHENYT
Læs også