Riskær-imperium på vej i graven

Efter mere end 15 års bobehandling er 83 mio. kr. på vej til Klaus Riskær Pedersens kreditorer fra hans gamle finansimperium i Krepco Holding og Accumulator Invest.

Den 29. juni slukker advokat John Korsø Jensen respiratoren. I over 15 år har han på vegne af en stribe banker og andre kreditorer holdt liv i Riskærs gamle finansimperium med selskabet Krepco Holding på toppen for at redde, hvad reddes kunne, efter at koncernen krakkede i februar 1992. Et krak, der siden forvandlede Klaus Riskær Pedersen fra feteret finansvidunder til kriminel.

Kravene fra især banker og andre, der mente at have penge til gode fra Riskær, myldrede ind og løb op i 324 mio. kr., men kurator afviste en stor del af dem, og den anerkendte gæld i konkursboet landede på 176 mio. kr.

Siden har Korsø Jensen forsøgt at finde penge til de mange kreditorer, og den 29. juni mødes de i Sø- og Handelsretten for at sige endeligt ja til det udkast til afsluttende boregnskab, som advokaten har stillet op, og som betyder, at knap 83 mio. kr. kommer til udbetaling, svarende til 46 pct.

Det betyder eksempelvis, at 15 mio. kr. er på vej til BG Bank (Danske Bank), godt 12 mio. kr. til hver af bankerne Forstædernes Bank, Varde Bank og Sydbank, mens der går otte mio. kr. til afdøde Alex Brask Thomsens fond i Lichtenstein. Også Riskærs tidligere forretningspartner baron Otto Reedtz-Thott får en check om end i lidt mindre skala, nemlig 28.930,18 kr.

Førte til fængselsdom
Boregnskabet, som Morgenavisen Jyllands-Posten er i besiddelse af, opruller dramaet omkring konkursen, der siden førte til en betinget fængselsdom mod Klaus Riskær Pedersen.

Krepco Holding havde købt 48 pct. af det børsnoterede Accumulator Invest for lånte penge fra et banksyndikat.

Bankerne havde taget pant i Accumulator-aktierne, og derudover var det en betingelse, at Riskær måtte stille med yderligere sikkerhed, hvis aktierne faldt til under en bestemt kurs.

Det skete, efter at en række minoritetsaktionærer begyndte at stille spørgsmålstegn ved den måde, Klaus Riskær Pedersen forvaltede sin indflydelse i selskabet på. Villa og fly blev stillet til rådighed for Riskær personligt, der også fik finansieret politisk sekretariat i forbindelse med sin entré for Venstre i Europaparlamentet.

Bankerne krævede, at Riskær skulle indbetale syv mio. kr. for at holde sikkerhedsstillelsen intakt.

Det kunne han ikke, og da bankerne med låneaftalen i hånden tog magten over konsortiet, myldrede skeletterne nærmest ud af skabene.

Revisionsfirmaet KPMG blev sat til at gennemgå bogholderiet og fandt f.eks. frem til, at selskabets egenkapital langt mindre end den, der fremgik af regnskaberne, og at en væsentlig del af de værdier, der holdt egenkapitalen i plus var gældsbreve for 115 mio. kr. fra Riskær, som med advokat Korsø Jensens egne ord måtte »anses som af særdeles tvivlsom karakter«.

Meldt til politiet
Riskær, der selv havde kautioneret for lånene og derfor blev trukket med i Krepcos fald, blev meldt til politiet, og i 2000 idømte Vestre Landsret ham to og et halvt års betinget fængsel for mandat- og skyldnersvig - bl.a. fordi han havde ladet Accumulator Invest finansiere hans valgkamp til Europaparlamentet, og fordi han havde forsøgt at sælge kunst for et tocifret millionbeløb til en familiefond i Liechtenstein.

Langvarig proces
Når boet afsluttes senere på måneden, har bobehandlingen altså stået på i mere end 15 år. John Korsø Jensen siger, at en væsentlig del af årsagen var, at konkursboet har måttet vente med at føre erstatningssag mod den tidligere ledelse i Krepco på grund af straffesagen mod Riskær.

I en straffesag har man nemlig som tiltalt ret til ikke at udtale sig. Det har man ikke i en civil sag, og derfor kan man ikke føre to parallelle sager, hvor man kan tvinges til at tale sandt i den ene og samtidig bringe sig i fedtefadet i den anden, hvor der gælder en særlig beskyttelse.

Erstatningssagen mod Riskær og den tidligere ledelse blev derfor først afsluttet med et forlig i 2004. Da der var tegnet ansvarsforsikring for både direktion og bestyrelse betød forliget, at forsikringsselskabet A.I.G. måtte punge ud med 16,5 mio. kr.

Klaus Riskær Pedersen er personligt konkurs med en gæld på 155 mio. kr., men hans gæld er i vidt omfang knyttet op til kautionsforpligtelser i Krepco, og derfor vil udbetalingen af 83 mio. kr. fra Krepco også reducere Riskærs personlige gæld.

Hans konkursbo forventer John Korsø Jensen at kunne afslutte til efteråret, og Riskær Pedersen selv regner med, at det vil udløse yderligere omkring 15 mio. kr. til kreditorerne.

»Men det er også klart, at 15 års bobehandling har udløst mange tab, så det er ikke sådan, at jeg ser på det her som en meget lykkelig omstændighed. Men samlet må jeg sige, at jeg glad for, at knap 100 mio. kr. er på vej tilbage til kreditorerne, og jeg skal kun beklage, at det har taget så mange år,« siger Klaus Riskær Pedersen.

Ikke en fri mand
Selv om konkursboerne nærmer sig en afslutning, og Riskær forventer, at kreditorerne vil gøre krav på de sidste 50 mio. kr. over for ham, så vil han ikke karakterisere sig selv som en fri mand.

»Jeg er ikke en fri mand. Det vil være helt forkert at sige. Jeg er underlagt den danske konkurslovgivning, og selv om det er lovligt at selverhverve ny formue ved lovlig virksomhed, så er faktum, at man i Danmark - i modsætning til andre lande - kan blive ved med at gøre sine krav gældende, og det kan man kun beklage. Folk har kun ét liv, og det kan ikke være rigtigt, at folk skal invalideres økonomisk i hele deres voksne liv.«

Konkursbehandlingen af Accumulator Invest er heller ikke afsluttet endnu. Det vil ske snarest, oplyser Korsø Jensen, men der er ingen værdier at komme efter.

BRANCHENYT
Læs også