DiBa Banks resultat styrtdykker

Der var et veritabelt styrtdyk i resultatet af tredje kvartal hos Diba Bank i Næstved.

Af bankens kvartalsorientering fremgår det, at gebyrindtægterne mindskedes 2 pct. til 82 mio. kr., kursreguleringerne dykkede 86 pct. til 4 mio. kr., mens de øvrige indtægter faldt 11 pct. til 9 mio. kr. - dog overgået af ef fald i indtægter fra forsikringsaktiviteterne, der med 7 mio. kr. lå 18 pct. lavere end sidste år. Og selv om nettorenteindtægterne steg 10 pct. til 149 mio. kr. kunne det på ingen måde kompensere for de øvrige indtægtsfald...

BRANCHENYT
Læs også