Bank: Tvivlsomt om centralbank-auktion vil hjælpe

Dagens indgreb fra en række centralbanker vil have begrænset effekt, mener Sydbank.

En række centralbanker er gået sammen i en fælles aktion om at skyde likviditet ud på pengemarkederne. Blandt andet den amerikanske centralbank og den europæiske centralbank skyder 24 mia. dollar ud på pengemarkederne på grund af kreditkrisen, der har skabt mistillid mellem bankerne.

- Tiltaget skal tages som udtryk for stor bekymring i centralbankerne for, at likviditetskrisen kommer til at kvæle den økonomiske aktivitet. Efter vores vurdering er det højst tvivlsomt, om initiativerne kan afhjælpe alle likviditetsproblemer. Skepsisen bankerne imellem er stor, og da store globale banker også i de seneste uger har meldt om yderligere subprime relaterede tab, er de sidste skeletter næppe væltet ud af skabet. Men centralbankernes koordinerede handling viser i hvert fald, at de tager situationen alvorligt og gør hvad de kan for at afhjælpe problemerne, mener Sydbanks cheføkonom Jacob Graven...

Læs også