Pensionsdom rammer danske banker

EU-dommen kan ramme danske banker og livsforsikringsselskaber negativt.

Det vurderer Jyske Bank ovenpå dagens dom fra EF-domstolen, som vil tvinge skattemyndighederne til lige konkurrencevilkår for danske og udenlandske pensionskasser.

"Lægges der et loft over fradragsmulighederne ved indbetalinger, eller bliver det på anden måde mindre fordelagtigt at indskyde kapital til bankerne eller livsforsikringsselskaberne, vil kapitalen sandsynligvis allokeret andetsteds, hvilket vil være ufordelagtigt for selskaberne. Desuden må lovgivningen alt-andet-lige øge konkurrencen på livsforsikringsområdet," skriver analytiker Claus Højmark Jensen i en kommentar...

BRANCHENYT
Læs også