Eik Bank: Tegningskurs 575 kr.

De nye aktier i færøske Eik Bank, der skal finansiere bankens køb af Skandiabanken Danmark, vil blive udbudt med fortegningsret for bankens nuværende aktionærer.

Fortegningsretten tilfalder aktionærerne i forholdet 1 til 7. Således får aktionærer ret til at tegne 1 ny aktie for hver 7 aktier som den pågældende har ved kapitalforhøjelsens start.

- I det omfang de nuværende aktionærer ikke udnytter fortegningsretten fuldt ud, vil nye investorer eller aktionærer, der ønsker at tegne flere aktier, få mulighed for at fremsætte bindende bud på at tegne nye eller flere aktier, oplyser banken...

BRANCHENYT
Læs også