Eik Banki: Kraftigt øget overskud

Færøske Eik Banki leverede en kraftig stigning i overskuddet i første halvår, men det skyldes altovervejende bankens ejerandel i en islandsk bank og et danske ejendomssselskab.

Overskuddet før skat er øget med 90 mio. kr. til 237 mio. kr., hvor de 84 mio. kr. stammer fra investeringerne i islandske Spron og danske Investia. Regnskabet afspejler den betydelige udvidelse af forretnigsomfanget med en stigning i nettorenteindtægterne på 30 pct. til 162 mio. kr., men omkostningerne er fulgt med op.

For hele 2007 venter Eik Banki fortsat et overskud på 340 mio. kr. før kursreguleringer, hensættelser og skat...

Læs også