Føroya Banki opjusterer

Føroya Banki, der er noteret på OMX-børsen i København, kom ud af de første ni måneder i år med en fremgang i resultatet og en opjustering for hele året. Resultatet før skat endte på 134 mio. kr. mod knap 97 mio. kr. i samme periode sidste år.

Foto: Morten Fauerby Foto: Morten Fauerby

Nettorenter og gebyrer steg 22 pct. til 244 mio. kr. fra knap 200 mio. kr. Også posterne kursgevinster og nedskrivninger på lån bidrog til den pæne resultatfremgang. Kursreguleringer endte på 22 mio. kr. mod knap 3 mio. kr. sidste år i samme periode. Nedskrivninger på udlån er i de første måneder af i år en indtægt på 29 mio. kr. mod en indtægt på knap 3 mio. kr. sidste år.

Forretningssomfanget er øget i banken. Indlån er steget med 16 pct. eller 746 mio. kr. til 5,4 mia. kr. Alene i tredje kvartal steg indlånene med 543 mio. kr. sammenlignet i tredje kvartal. Udlån er steget 1405 mio. kr. eller 26 pct. siden begyndelsen af året. Siden september sidste år er stigning på 1,8 mia. kr. eller 37. I tredje kvartal alene er stigningen 9 pct. eller 572 mio. kr...

Læs også