Nordjyske Bank fortsætter fremgang

Nordjyske Bank fortsætter med at forbedre sit resultat, og det sker under en forholdsvis behersket udlånsvækst på 20 pct. Det fremgår af bankens ni-månedersregnskab.

Bankens overskud før skat er steget med 20 mio. kr. til 143 mio. kr., og samtidig er nettorente- og gebyrindtægterne øget med knap 9 pct. til 266 mio. kr.

Ledelsen fremhæver, at det er lykkedes at opfylde bankens strategiske målsætning om, at indtægterne skal stige mere end omkostningerne, da indtægterne er øget 9 pct., mens omkostningerne er øget 7 pct. Stigningen i omkostningerne skyldes primært ansættelse af flere medarbejdere...

Læs også