Bank for sent ude

Danske Bank ramt af loven om forældelse af gæld, da den ville indkassere et mere end 20 år gammelt udestående.

Mange gældstyngede danskere har oplevet, at det er ganske let for banken at ophæve forældelsen. Blot et årligt kontoudtog er nok. Men nu slår Pengeinstitutankenævnet fast, at gælden til gengæld ikke er anerkendt, blot fordi kunden ikke har gjort indsigelse mod bankens træk på budgetkontoen.

Derfor skal Danske Bank anerkende at have sovet i timen og må opgive at afkræve en kvinde hendes mere end 20 år gamle gæld.

Kvinden optog et lån på 80.000 kr. i januar 1986. Ydelserne skulle hæves på hendes og ægtefællens fælles budgetkonto. Pengene blev da også trukket en periode. Men så flyttede kvinden pludselig til Holland.

Breve stilet til ægtefælle
Banken tog ikke kontakt til hende, men stilede kontoudskrifterne til kvindens ægtefælle.

September 1998 har banken dog besluttet at stævne kvinden. Derfor kontakter Danske Bank en advokat, giver ham kvindens adresse i Holland og beder ham indkradse pengene. Advokaten vender imidlertid tilbage og påpeger, at der skal en dom til, før danske gældsbreve danner grundlag for fuldbyrdelse i Holland.

Det får banken til at opgive sagen en periode.

Kvinden flytter imidlertid tilbage til Danmark, og Danske Bank sender et brev til hende den 11. oktober 2006 og kræver, at hun betaler sit udestående på 62.411.57 kr. Men det vil kvinden ikke. Hun har ikke hørt fra banken i over 20 år, skønt den har haft en adresse på hende i Holland.

Henvisning til Danske Lov
Hun henviser til den 20-årige forældelsesfrist i Danske Lov og peger på, at fristen skal vurderes fra lånets optagelse, nemlig den 29. januar 1986. Derfor er bankens betalingskrav for sent på den, mener klageren.

Banken derimod mener, klageren er urimelig. Der er trukket renter og afdrag på lånet frem til maj 1987, og det må betragtes som en stiltiende erkendelse af skylden, mener banken.

»Der kan ikke opstilles et krav om, at betalingen af et afdrag for at virke fristnedbrydende i relation til forældelse skal ske som en direkte følge af en modtaget opgørelse af gælden fra kreditor,« skriver Danske Banks jurister.

Men et enigt pengeinstitutankenævn er uenig.

»Det er ikke godtgjort, at klageren efter den 11. oktober 1986 har modtaget kontoudskrifter eller årsopgørelser vedrørende lånet, eller at banken på anden måde skulle have afbrudt forældelsen ved påmindelse,« konstaterer ankenævnet.

Derfor kan banken ikke bruge det faktum, at kunden ikke brokkede sig over, at det blev trukket renter og afdrag til at mene, at hun har erkendt sin gæld. Dermed er lånets hovedstol og alle renter forældet.

Og Danske Bank skal anerkende, at der ikke er mere at komme efter.

BRANCHENYT
Læs også