Bankerne oplyser om priser

Reglerne om, at bankerne skal oplyse kunderne om priser, bliver overholdt. Det konkluderer Finanstilsynet efter ny undersøgelse.

Bankerne overholder generelt reglerne om, at de skal oplyse kunderne om priser på gebyrer o.lign. Det konkluderer Finanstilsynet på baggrund af en undersøgelse i branchen.

Tilsynet har undersøgt de prisoplysninger, som fremgår af de enkelte pengeinstitutters hjemmeside og har foretaget en inspektion ude i en - ikke på forhånd oplyst - filial i hvert af de undersøgte pengeinstitutter. Undersøgelsen viste, at bankerne har taget oplysningspligten til sig, men alligevel var der enkelte fejl, som Finanstilsynet måtte påpege over for bankerne...

Læs også