Banker skrotter Ernst & Young

De børsnoterede kunder siver fra revisionshuset Ernst & Young, og selskabet er kraftigt distanceret af sine tre hovedkonkurrenter.

Landets fjerdestørste revisionshus, Ernst & Young, er på vej til at miste to af sine mest prominente kunder.

Både Jyske Bank og Roskilde Bank, der begge er børsnoterede, har besluttet at indstille til generalforsamlingen, at Ernst & Young ikke længere skal være ekstern revisor.

»Trenden blandt banker har været, at man går fra to til en revisor, og vi har ikke kunnet registrere tillidsmæssige eller imagemæssige ændringer i aktiemarkedet til de banker, der har truffet den beslutning før os,« siger Anders Dam, adm. direktør i Jyske Bank, der fortsætter med Deloitte som revisor.

Siden de børsnoterede selskaber i 2004 fik mulighed for at nøjes med en ekstern revisor, er de sevet fra Ernst & Young, og porteføljen er nu langt under konkurrenterne fra Deloitte, PricewaterCoopers og KPMG.

De fire er verdens i særklasse største revisionshuse og kaldes populært Big4.

Antallet af børsnoterede kunder har historisk været et hyppigt anvendt mål for revisionshusenes indbyrdes konkurrenceevne, ligesom børsnoterede kunder er forbundet med stor prestige både for revisionsvirksomheden og den revisor, der er tilknyttet kunden.

Kørt agterud

..

Læs også