Garantbeviser kun til sluttet kreds

Sparekasser har lov at sige nej til nye garanter, fremgår det af en afgørelse i Pengeinstitutankenævnet.

Foto: Colourbox colourbox.com

Bliv garant i Sparekassen Østjylland - og få fordel. Så smukt lød det i brochuren. Men i virkeligheden var sparekassen ikke interesseret i nye garanter, med mindre de flyttede al forretning over i sparekassen.

Derfor fik en interesseret investor en lang næse og i hvert fald ikke nogen andel af sparekassens samlede kapital, da han i maj i år sendte en check på 50.000 kr. til Sparekassen Østjylland og bad om at blive garant.

Få dage efter kom checken nemlig retur. I begrundelsen skrev sparekassen, at man ikke ønskede at modtage beløbet som garantindskud, da adgangen til det var forbeholdt sparekassens eksisterende kunder.

Men det stod der ikke et ord om i sparekassens garantfolder. Heraf fremgik det, at interesserede ved at indskyde mindst 5.000 kr. og højest 150.000 kr. kunne blive garanter og få adgang til et særligt fordelsprogram. Af vedtægterne fremgik dog, at bestyrelsen kunne begrænse indskydernes køb af garantbeviser.

Sparekassen er en af flere danske garantsparekasser med særdeles stor opmærksomhed de senere år. Nogle har ladet sig børsnotere og delt aktier ud til garanterne. Og netop Sparekassen Østjylland var i foråret gennem vridemaskinen, hvor rygtemagerne ville vide, at en børsnotering lurede.

Men sparekassen ville ikke have spekulanter i en børsnotering ind blandt garanterne.

En eventuel gevinst skal komme helkunderne til gode, og den skuffede investor var end ikke kunde i sparekassen, forklarede Sparekassen Østjylland, da sagen kom for Pengeinstitutankenævnet.

Manden krævede, at Sparekassen Østjylland blev tvunget til at acceptere det nye kapitalindskud.

Et mindretal bestående af to ud af ankenævnets fem medlemmer gav klageren ret. De hæftede sig ved, at der ingen steder i markedsføringsmaterialet eller på hjemmesiden stod et ord om, at sparekassen havde ret til at afvise investorer, fordi de ikke havde samlet deres bankforretning i sparekassen.

Men flertallet af Pengeinstitutankenævnets medlemmer pegede på, at sparekassen i sine vedtægter havde givet bestyrelsen bemyndigelse til at afvise garantindskud. Derfor var ingen regler overtrådt.

BRANCHENYT
Læs også