Flere investeringer i unoterede aktier

De danske pensionsinstitutter investerer mere i unoterede aktier, viser en ny analyse fra Forsikring & Pension, der er foretaget på baggrund af oplysninger fra årsregnskaberne.

I 2005 havde pensionsinstitutterne unoterede aktier for knap 38 mia. kr. mod knap 22 mia. kr. i 2004.

Den stigende værdi af pensionsinstitutternes unoterede aktier skyldes en kombination af høje afkast og nye investeringer. De øgede nettoinvesteringer står for godt 70 pct. af stigningen i værdien af de unoterede aktier, mens resten skyldes værdistigninger...

BRANCHENYT
Læs også