Langt flere skifter pensionsselskab

Der er sket en markant stigning i antallet af danskere, der skifter til et nyt pensionsselskab. I 2003 var det nogle få tusinde, der skiftede pensionsselskab. Det tal er steget til over 20.000 i 2006.

Det viser et skøn fra Forsikring & Pension, som er baseret på ca. tre fjerdedele af markedet. I tallene er ikke medregnet de personer, som skifter pensionsselskab i forbindelse med jobskifte til en ny arbejdsplads.

- Vi ser det som et positivt tegn på en øget konkurrence i pensionsbranchen, at flere anser det for en realistisk overvejelse at skifte pensionsselskab end tidligere. Der kan være flere grunde til, at det er sådan. Først og fremmest er det blevet markant billigere at flytte sin pensionsordning., siger adm. direktør Per Bremer Rasmussen, Forsikring & Pension...

BRANCHENYT
Læs også