EU-dom rammer også Sverige

Det danske nederlag i pensionssagen ved EU's domstol i Luxembourg får også mærkbare konsekvenser for det svenske pensionssystem.

EU-dommen over det danske pensionssystem får også direkte konsekvenser for Sverige. I dag giver svenskerne lige som Danmark kun rentefradrag for pensionsindbetalinger til pensionsselskaber, der hører hjemme i Sverige. Det er netop den praksis, som EU tirsdag erklærede ulovlig, fordi man dermed tilgodeser nationale pensionsselskaber på bekostning af udenlandske konkurrenter.

- Vi går ud fra, at den svenske regering nu ændrer det svenske regelsæt og dropper kravet om, at pensionsselskaberne skal være etableret i Sverige for, at pensionsopsparerne kan få skattefradrag, siger direktøren for Sveriges Forsäkringsförbund, Annika Lundius, i en kommentar til erhvervsportalen E24...

BRANCHENYT
Læs også