Det var stormflod i Nordjylland

Stormrådet har besluttet, at oversvømmelserne i Hanstholm og den vestlige del af Limfjorden den 18-19 marts kan betegnes som stormflod.

Virksomheder og personer kan nu i et vist omfang få erstattet eventuelle skader på bygninger og løsøre, der opstod i forbindelse med oversvømmelserne den 18.- 19. marts. Stormrådet har besluttet, at skaderne efter højvandet i Hanstholm og den vestlige del af Limfjorden fra Thyborøn til Sallingsundbroen og Nees Sund kan betragtes som stormflod.

Stormflodsramte får dermed mulighed for at få erstattet eventuelle skader på løsøre og bygninger. For at komme i betragtning skal skadelidte rette skriftlig henvendelse til deres forsikringsselskab senest den 21. maj...

BRANCHENYT
Læs også