Ansatte sparer ikke frivilligt op til pension

Langt de fleste ansatte uden pensionsordning sparer ikke op frivilligt. 150.000 risikerer at stå tilbage med kun folkepensionen.

Han man ikke en pensionsopsparing på jobbet, sparer man heller ikke op frivilligt, viser en analyse fra ATP af pensionsforholdene for samtlige fuldtidsbeskæftigede i Danmark. Cirka 235.000 fastansatte står uden pensionsordning, og cirka to tredjedele af dem foretager heller ikke nogen anden pensionsopsparing.

Alt i alt risikerer 150.000 mennesker - til trods for deres fulde deltagelse på arbejdsmarkedet - kun at have folkepension og ATP, når de bliver ældre...

BRANCHENYT
Læs også