Topdanmark forhandler om udstedelse af hybrid kernekapital

Topdanmark forhandler om udstedelse af op til 60 mio. euro hybrid kernekapital i henhold til lov om finansiel virksomhed § 132.

- Såfremt forhandlingerne afsluttes med et positivt resultat, vil den hybride kernekapital indgå på linje med egenkapital i opgørelsen af Topdanmarks kapitalgrundlag, oplyser forsikringskoncernen.

Udstedelsen af hybrid kernekapital på 60 mio. euro vil over tid medføre en tilsvarende forøgelse af Topdanmarks tilbagekøbsprogram...

BRANCHENYT
Læs også