Alm.Brand Formue fastholder årsforventninger

Positive kursreguleringer af obligationsbeholdningen i årets tredje kvartal var stærkt medvirkende til, at investeringsselskabet Alm. Brand Formue kom ud af kvartalet med et plus på bundlinien. Ved halvåret stod selskabet ellers med et stort kurstab på obligationerne, som nu er svagt mindsket. Mens årsforventningerne på baggrund af det ringe halvårsresultat blev sænket, fastholdes de nu.

Foto: JP

- Resultatet for 2007 er meget afhængigt af udviklingen på aktie-, obligations- og valutamarkederne i den resterende del af året. Selskabet har fortsat positive forventninger til fremtiden, og fastholder forventningen om et resultat i niveauet 35 mio.kr. før skat for 2007, bemærkes det i kvartalsrapporten.

I tredje kvartal blev overskuddet før skat på 12,5 mio. kr. og for årets første tre kvartaler som helhed er der et plus på 9,7 mio. kr. mod et minus på 15,4 mio. kr. i samme periode året før...

Læs også