Trygvesta har stadig noget at hente på præmierne

Forsikringskoncernen Trygvesta halter stadig efter sit mål om en vækst i præmieindtægterne på 4 pct. opgjort i lokal valuta i år.

Efter årets første ni måneder er væksten blot 3,5 pct., men ses på udviklingen i de enkelte kvartaler går det den rigtige vej.

- Forudsætningen for præmievæksten er, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Opjusteringen af forventningen til præmievæksten i forhold til starten af året skyldes prisstigninger inden for arbejdsskadeforsikringer i Danmark, tilgangen af nye kunder i Norge, indgåelsen af flere større forsikringsaftaler i Industri samt væksten i Nye Markeder og Sverige i særdeleshed, står der i regnskabet...

BRANCHENYT
Læs også