Øget ulighed blandt pensionister

Nok går Danmark for at være et lige samfund. Det gælder imidlertid kun, så længe vi arbejder.

Arkivfoto

Som pensionister bliver de økonomiske forskelle tydelige.

Således har en eksklusiv skare af danskere sparet gigantiske summer op til alderdommen.

De kan se frem til månedlige udbetalinger på næsten 50.000 kr. før skat i 15 år efter, at de har forladt arbejdsmarkedet, fordi deres pensionsopsparinger udgør næsten syv mio. kr.

Det viser en analyse fra Nykredit, som forsøger at identificere de mest velbeslåede pensionsopsparere. En række kriterier gør sig gældende for gruppen, der kan se frem til en i økonomisk henseende sorgløs alderdom:

Den består af mænd i alderen 60 til 66 år, som bor i egen bolig i eller omkring København, har en lang videregående uddannelse og en årlig indkomst på mindst 500.000 kr.

»De er helt fremme i pensionskapløbet og vil som gruppe have en indkomst som pensionist, der nogenlunde matcher den, de havde som erhvervsaktive,« konstaterer Jakob Legård Jakobsen, seniorøkonom i Nykredit.

Pensionsanalysen viser, at lønstigninger virker som en effektiv forstærker for pensionsformuen. Således udgør den gennemsnitlige pensionsopsparing 640.000 kr. for danskere med en indkomst op til 250.000 kr., mens personer med op til 500.000 kr. i indkomst har sparet ca. to mio. kr. op i pension.

»Pensionsformuen vokser eksplosivt, når den årlige løn når over et niveau på ca. 250.000 kr. ,« siger Jakob Legård Jakobsen.

Analysen sætter samtidig beløb på, hvor meget høj uddannelse betyder for pensionsformuen. Danskere med en lang videregående uddannelse har i snit to en halv gange så store pensionsformuer (2,1 mio. kr.) som danskere med gymnasiale eller andre helt korte uddannelser (860.000 kr.).

»Til gengæld er der overraskende ens pensionsformuer for folk med samme uddannelsesniveau, uanset hvor i landet de bor,« siger Jakob Legård Jakobsen.

Boligejere i hovedstaden har generelt større pensionsformuer end folk med tilsvarende lønninger andre steder i landet. Det skyldes ifølge Nykredit, at danskere i stor udstrækning har vekslet friværdier til pensionsopsparing.

»De senere års eksplosion i friværdierne er i særlig grad kommet boligejere i hovedstadsområdet til gavn,« siger Jakob Legård Jakobsen.

Forskellene vokser
Forskellene i indtægter og dermed levestandard bliver endnu større for fremtidens pensionister.

»Om 15-20 år får vi nogle meget velstillede pensionister, som i hele deres erhvervskarriere har indbetalt til pension, mens der til den tid stadig er nogle, som kun har folkepensionen og ATP. ,« konstaterer Jakob Legård Jakobsen.

BRANCHENYT
Læs også