Mindsterenten på vej ned

Flugten fra aktier til obligationer har ført til stort rentefald. Alt tyder på, at mindsterenten fra nytår sænkes fra 4 til 3 pct.

Investorernes flugt over i mere sikre papirer har skabt uventet usikkerhed om mindsterenten. Holder renteniveauet sig på det nuværende niveau tre uger endnu, får realkreditten mulighed for at udstede 3 pct. obligationer. For private betyder en lavere pålydende rente normalt, at det bliver billigere at låne.

Det er dog for tidligt at glæde sig til lavere husleje. På lidt længere sigt venter de fleste boligøkonomer stigende renter på realkreditpapirer. Derfor er det da også langt fra sikkert, at realkreditten vil vælge at udstede 3 pct. obligationer næste år. Hvis serierne kun bruges kortvarigt til udstedelse, kan de blive for små. Og da alle nuværende realkreditserier lukkes til nytår, skal der åbnes helt nye 3 pct. serier.

Tvivlsom effekt
»Hvis stemningen fortsætter, som den er i øjeblikket, tror jeg, vi kan regne med, at mindsterenten bliver sat ned. Effekten er lige nu tvivlsom. Det er tidligere kun BRFkredit, der har udstedt i 3 pct. obligationer, hvorfor mængden og likviditeten er begrænset. Det er uvist, om BRF igen ønsker at udstede 3 pct. obligationer,« siger obligationsanalytiker Carsten Hyldal fra Jyske Bank.

Heller ikke chefanalytiker Jens Peter Sørensen tror på massive udstedelser af 3 pct. obligationer efter nytår trods udsigten til en lavere mindsterente.

3 pct. sandsynligt
»Det er sandsynligt, at den er på vej ned i 3 pct., men da institutterne ikke åbnede 3 pct. inkonverterbare realer sidste gang og lige har åbnet nye 4 pct. SDRO/SDO hos Realkredit Danmark og Nykredit, bør effekten på de inkonverterbare obligationer være beskeden. BRFkredit, DLR samt Nordea kunne åbne 3 pct.'ere, men de vil formentlig blive prissat som 4 pct.'erne. Der var ingen effekt, da BRF sidste gang prøvede at udstede 3 pct. papirer,« siger Jens Peter Sørensen.

BRFkredit har ifølge cheføkonom Ulrikke Ekelund endnu ikke taget stilling til, om der skal åbnes en ny 3 pct. serie, hvis mindsterenten sænkes.

»Vi refinansierer i de nuværende 4 pct. serier i år, fordi en evt. sænkning af mindsterenten til 3 pct. jo først træder i kraft fra 1. januar. Hvad vi åbner af serier næste år til rentetilpasning, melder vi først ud senere. Vi skal jo have lukket og åbnet en del serier, fordi vi går over til SDO,« siger Ulrikke Ekelund.

BRANCHENYT
Læs også