Realkreditobligationen er næsten uddød

Den traditionelle og velkendte realkreditobligation er nærmest ren historie, idet alle realkreditinstitutter har valgt at skifte til de særligt dækkede obligationer (SDO'er) eller de særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO'er) fra årsskiftet.

Eneste undtagelse er LR Realkredit, som er landets mindste realkreditinstitut og typisk låner ud til skolebyggeri og andre offentlige projekter. Det holder fast i realkreditobligationen.

De andre institutter vil også udstede realkreditobligationer i den kommende tid, men det sker alene for at dække de lånetilbud, som de allerede har givet løfte om. Desuden vil de udstede dem til dækning af nogle særlige typer erhvervslån. Fredag før jul oplyste DLR Kredit som det seneste detaljerne om sine SDO-udstedelser...

Læs også