Skako: Årsresultat før skat 35,3 mio. kr.

Skako koncernens omsætning steg til 553 mio. kr. i 2006 mod 518 mio. kr. i 2005. Eksportandelen af koncernomsætningen udgjorde 87 pct. mod 89 pct. i 2005.

Koncernen opnåede et primært resultat på 29,0 mio. kr. mod -37,5 mio. kr. i 2005.

Årets resultat af fortsættende aktiviteter er 23,4 mio. kr. mod -21,1 mio. kr. i 2005...

BRANCHENYT
Læs også