Fremgang for DLH

Trævarekoncernen DLH fik i årets første ni måneder en koncernomsætning på 5588 mio. kr., svarende til en fremgang på 5 pct. i forhold til samme periode sidste år. Væksten kan tilskrives tilkøb af virksomheder.

EBIT blev 266 mio. kr. mod 231 mio. kr. i 2006 - en fremgang på 15 pct. Korrigeret for poster af engangskarakter er EBIT vokset med 4 pct, forklarer selskabet.

9. mdr's resultatet før skat blev 192 mio. kr. mod 166 mio. kr. i samme periode sidste år, en fremgang på 16 pct., men en stigning på 0,1 mia. kr. i forhold til 2006...

BRANCHENYT
Læs også