Brdr. Hartmann fyrer og overvejer kapitaltilførsel

Den kriseramte æggebakkeproducent Brødrene Hartmann undersøger nu muligheden for en kapitaltilførsel. Samtidig skal koncernen fyre 50 medarbejdere som led i en spareplan.

Foto: Klaus Gottfredsen Foto: Klaus Gottfredsen

- Ser man bort fra de engangsposter og nedskrivninger, som er et resultat af vores igangværende turnaround-proces, går det i øvrigt som forventet i vores kerneforretning. Vi kæmper fortsat mod den ugunstige udvikling i krydskursen mellem canadiske og amerikanske dollar. Men vi glæder os over, at vi begynder at se en effekt af flere af de mange initiativer, som er under gennemførelse i vores turnaround, siger administrerende direktør Peter Arndrup Poulsen.

På grund af problemerne skal Brødrene Hartmann spare. Reduktionen af de faste omkostninger bliver i størrelsesordnen 40 mio. kr. årligt og finder blandt andet sted gennem afskedigelse af ca. 50 medarbejdere på hovedkontoret, på fabrikken i Tønder samt i salgsorganisationen. Besparelserne vil have fuld effekt i 2009...

BRANCHENYT
Læs også