Danionics: Ingen overraskelser i regnskab

Nettounderskuddet i 3. kvartal i Danionics blev som ventet et på 0,3 mio. kr., mens forventningerne til hele året uændret er et underskud på 2-3 mio. kr. før indregning af andelen af årets resultat i joint venturet Danionics Asia Ltd.

Den langsommere udvikling af aktivitet i joint venturet kan medføre, at en nedskrivning af Danionics investering kan blive aktuel i forbindelse med årsregnskabet for 2007, og det selskabet tidligerte har oplyst.

Danionics Asia har udvidet kundebasen fra oprindeligt otte aktive kunder primo året til 11 aktive kunder fra Taiwan, Kina og USA i dag. Der opleves en stigende efterspørgsel efter lithium-ion polymer batterier i markedet, og det har udmøntet sig i en betydelig interesse for joint venturets løsninger. Danionics Asia giver gennemsnitligt 20-30 tilbud og leverer 10-15 prøveserier pr. måned...

Læs også