Bavarian venter 2007-underskud på 350 mio. kr.

Biotekselskabet Bavarian Nordic venter i 2007 en omsætning på ca. 130 mio. kr., og et underskud før skat i størrelsesordenen 350 mio. kr.

- Underskuddet skyldes primært, at selskabet ikke i 2007 forventer at kunne foretage regnskabsmæssig indregning af indtægter vedrørende den forventede RFP-3 ordre (koppeordre fra USA, Red.), idet kravene i regnskabslovgivningen til indtægtsførsel først er opfyldt på tidspunktet for opnåelse af tilladelse til anvendelse af vaccinen i nødsituationer, Emergency Use Authorization (EUA), forklarer Bavarian.

Bavarian Nordic venter, at tildelingen af RFP-3 ordren på 20 millioner doser Imvamune vil finde sted i første halvår 2007. Ordren forventes at generere en omsætning på op til 3 mia. kr...

BRANCHENYT
Læs også