Novozymes: Aftale for at overholde konvention

Novozymes har indgået aftale med Kenya om brug af mikroorganismer fra landet for at overholde FN's konvention om biodiversitet, der pålægger virksomheder fra industrialiserede lande ikke at udnytte u-landes naturressourcer uden at dele profitten.

- Vi har simpelthen indgået den her aftale for at få orden i sagerne. Vi er først for nylig blevet opmærksomme på, at vi lå inden med materiale fra Kenya, som er dateret tilbage til længe før konventionen trådte i kraft. Men med samarbejdet kommer vi ikke i konflikt med konventionen, siger vicepresident i Novezymes Ole Kirk til RB-Børsen.

Aftalen betyder, at Novozymes påtager sig at uddanne et antal kenyanere her i Danmark, som så skal og arbejde i det laboratrium i Kenya, som Novozymes finansierer opførelsen af. Men overordnet set har aftalen ikke den store økonomiske betydening for selskabet...

BRANCHENYT
Læs også