Ambus årsresultat skuffede ledelsen

Ambu kunne ikke indfri ledelsens egne forventninger i regnskabsåret 2006/07. Overskuddet er faldet, og omsætningen ligger uændret, når der sammenlignes med året før.

- Man kan med rette spørge, hvorfor det ikke er lykkedes Ambu at opnå en højere vækst. Det spørgsmål har vi naturligvis stillet, og undersøgt situationen meget omhyggeligt. Vi har konkluderet, at porteføljestyringen, produktudviklingsmodellen og de interne processer skal optimeres, skriver Ambus administrerende direktør Kurt Erling Birk i årsregnskabet

Ambu fik i 2006/07 et overskud før skat på 54 mio. kr., hvilket var 16 mio. kr. mindre end året før. Omsætningen er opgjort til 716 mio. kr. og er dermed hverken steget eller faldet...

BRANCHENYT
Læs også