Neurosearch begynder studie med smertemiddel

Biotekselskabet Neurosearch påbegynder klinisk fase I studie med NSD-644 som en potentiel ny smertebehandling og modtager milepælsbetaling i henhold til samarbejdsaftalen med GlaxoSmithKline.

- Neurosearch har optaget og doseret de første raske frivillige forsøgspersoner i et klinisk fase I studie med NSD-644 med henblik på at udvikle denne lægemiddelkandidat som ny behandling mod smerte og andre sygdomme i centralnervesystemet (CNS). Udviklingen af NSD-644 foregår inden for rammerne af en samarbejdsaftale med GlaxoSmithKline (GSK), og påbegyndelsen af fase I studierne udløser en milepælsbetaling til Neurosearch på 4 mio. euro (30 mio. kr.), oplyser selskabet.

Neurosearch ændrer ikke forventningerne for 2007 og venter fortsat et regnskabsmæssigt underskud i størrelsesordenen 230 - 250 mio. kr. før indregning af associerede virksomheder og andre kapitalandele...

Læs også