S: Landbruget skal sprøjte mindre

I fire år har landmændene sprøjtet mere og mere, stik i mod deres aftale med regeringen om at få nedbragt mængden af pesticider. Nu må udviklingen stoppes, mener Socialdemokratiet, der i dag vil fremlægge en række forslag for at få mængden af peticider bragt ned.

Socialdemokraterne mener, at det er på tide at skride ind over for landbrugets stigende brug af pesticider. Derfor fremsætter de i dag et forslag om, at alle landbrug på over 50 ha skal lave en plan for, hvordan de nedbringer mængden af pesticider. Samtidig skal landbrug af den størrelse også indsende en journal over, hvor meget de har sprøjtet til Plantedirektoratet, som skal offentliggøre dem på Internettet.

Færrre behandlinger ..

BRANCHENYT
Læs også