Stop for torskefiskeriet i Nordsøen

Dansk fiskeri, som netop nu er i krise efter stoppet for fangsterne af industriarten tobis i Nordsøen, kan forvente nye, skrappe restriktioner det kommende år.

Sådan bliver det i hvert fald, hvis havbiologernes anbefalinger følges, når der senere på året skal fastlægges kvoter for 2008.

Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES udsender på fredag en statusrapport for fiskebestande i en række farvande – bl.a. Nordsøen og Østersøen som er afgørende for dansk fiskeri...

BRANCHENYT
Læs også