Razzia mod "sort" gødning

Plantedirektoratet tager fra midten af juli på kontrolbesøg hos en række landmænd for at jagte ulovlig gødning.

Plantedirektoratet vil opspore ulovlig gødning.Foto: Klaus Gottfredsen Foto: Klaus Gottfredsen

De seneste år har erhvervet summet af rygter om omfattende ulovlig import af gødning fra Tyskland. Ved at importere gødningen fra Tyskland kan landmændene omgå de danske miljøregler, der indeholder skærpede grænser for, hvor meget gødning landmændene må anvende på markerne.

Plantedirektoratet har ud fra SKAT´s oplysninger stikprøvevis udvalgt en række landmænd. Under besøget vil Plantedirektoratet kontrollere gødningsregnskaberne og især studere fakturaer over handelsgødning, der er købt i udlandet...

Læs også