EU’s fiskeri fortsat ikke bæredygtigt

EU-Kommisssionen fastslår, at der fortsat er lang vej igen, før fiskeriet når målene om bæredygtighed. Derfor er der – trods fremgang for flere arter – lagt op til nye stramninger i en stor del af EU's fiskeri.

Foto: Torben Stroyer. Foto: Torben Stroyer

Kommissionen præsenterede onsdag eftermiddag sit årlige forslag om fiskerimuligheder og dertil knyttede foranstaltninger for 2008. Det skal forhandles på plads af EU’s ministerråd ugen op til jul. Forslaget bygger bl.a. på anbefalinger fra Det Internationale Havundersøgelsesråd ICES og Kommissionen egen rådgivende komité.

Lang søvej endnu..

Læs også