EU tillader større produktion af mælk

Den hastigt stigende globale efterspørgsel af mælk og mejeriprodukter betyder, at EU’s landmænd skal have lov at øge deres produktion.

Arkivfoto JOHANSKY PETER

Det mener EU-Kommissionen, som onsdag har fremlagt forslag om en 2 pct. forhøjelse af medlemslandenes tildelte mælkekvoter. Det skal gælde fra april næste år. Forslaget vil allerede i næste uge blive drøftet af EU’s landbrugsministre, som samles til rådsmøde i Bruxelles., og skal desuden behandles i Europa-Parlamentet.

Forhøjelsen svarer en ekstraproduktion på i alt 2,84 mio. tons, som skal fordeles ligeligt mellem de 27 medlemsstater...

Læs også