Energibranchen utilfreds med ny afgift

Energibranchen er utilfreds med regeringens planer om at indføre en afgift på NOx, de kvælstofilter der udledes af kraftværker og industrien, fra 2010.

Afgiften på fem kroner per kilo NOx vil ifølge branchen ramme de danske kraftværker, der allerede har investeret 2,5 milliarder kroner på røggasrensning i de seneste år. Den vil give staten en indtægt på 250 millioner kroner om året, men målet for reduktion af NOx kan nås gennem engangsinvesteringer på 30-40 millioner kroner, mener branchen.

Desuden savner energibranchen initiativer fra regeringen til at få udbredt intelligente elmålere, der skal gøre det muligt at forskyde elforbruget til de tidspunkter af døgnet, hvor der er overskud af energi...

BRANCHENYT
Læs også