Udslip af drivhusgasser vil vokse

Uanset hvor store anstrengelser verdens lande udfolder, vil udledningen af drivhusgasser fortsætte med at vokse til i hvert fald 2025.

Konsekvensen bliver stigninger i de globale gennemsnitstemperaturer på tre grader celsius, fastslår Det Internationale Energi Agentur (IEA) i sin netop offentliggjorte World Energy Outlook 2007.

»Hvis CO -2 -koncentrationen i atmosfæren skal holdes nede, og hvis temperaturstigningerne skal holdes under de tre grader, vil det kræve helt ekstraordinære, målrettede politiske handlinger,« fastslår IEA's adm. dir. Nobuo Tanaka.

IEA-chefen har ikke megen tiltro til, at verdens politiske ledere har den nødvendige vilje.

Baggrunden for de dystre forudsigelser er den stærke økonomiske vækst i verdens to folkerigeste nationer, Kina og Indien. Vækst kræver energi, og på grund af det økonomiske stade i de to lande kræver økonomisk vækst forholdsvis mere energi i Kina og Indien end i eksempelvis USA, som i nogle år endnu er verdens største energiforbruger.

Mere brug af kul
»De store prisstigninger på olie og naturgas må forventes at få både Kina og Indien til at intensivere brugen af kul. Da der ikke umiddelbart er udsigt til nævneværdige prisfald på olie og naturgas, vil kul være et mere økonomisk alternativ, men samtidig også udgøre en større miljø- og klimabelastning,« konstaterer IEA.

Miljøminister Connie Hedegaard (K) erkender, at udviklingen i Kina og Indien er bekymrende.

»Kina har kulreserver til 400-500 års forbrug og får hver uge to nye kulfyrede kraftværker. Alligevel skal vi arbejde på at få Kina og verdens andre energistorforbrugere som USA, Rusland, Brasilien og Indien med i en global aftale om bindende mål for nedbringelse af udledningen af drivhusgasser,« siger Connie Hedegaard.

Onsdag fik en gruppe EU-parlamentarikere i Beijing at vide, at Kina »næppe vil acceptere bindende mål i efterfølgeren til Kyoto-aftalen«, siger Guido Sacconi, formand for EU-Parlamentets klimakomité.

BRANCHENYT
Læs også