Atlantic Petroleum nedjusterer efter negative prøveboringer

Driften af olieselskabet Atlantic Petroleum var som ventet i årets tredje kvartal, men udsikkerhed om, hvornår en egentlig produktion i koncernens Chestnut-felt kan starte, får selskabet til at revurderer indtjeningsforventningerne til hele året.

Atlantic Petroleum havde ingen omsætning i perioden og med et tab på 33 mio. kr. fra negative prøveboringer løb driftsresultatet op i et underskud på 44 mio. kr. for året frem til udgangen af september. Og med højere finansieringsomkostninger end oprindeligt estimeret, løb underskuddet før skat op i 51 mio. kr.

Atlantic Petroleum vurderer, at koncernens flydende produktionsfaciliteter , som for tiden er ved at blive klargjort i Rotterdam, vil være på plads inden udgangen af året, hvorefter produktionen fra Chestnut-feltet kan begynde. Men om produktionen når at komme i gang i indeværende kalenderår, står endnu hen i det uvisse, skriver Atlantic Petroleum...

Læs også